Skutečná jednička v počtu realizací v ČR
226 223 800 Po–Pá: 9:00 – 16:00 hod.

Technologie heat-pipe

Technologie heat-pipe je v oblasti solárního ohřevu vody stále populárnější. Tato metoda přináší významné zlepšení výkonnosti solárních kolektorů a efektivně využívá energii slunečního záření. V tomto článku vám představíme principy a výhody technologie heat-pipe a její aplikace v solárních kolektorech.

Co je technologie heat-pipe?

Technologie heat-pipe se využívá u vakuových trubicových kolektorů pro ohřev vody. Heat-pipe umožňuje rychlý a účinný přenos tepla. V tepelné trubici proudí médium, které se vypařuje vlivem slunečního záření. Médium předává teplo do sběrače kolektoru, čímž se pára ochladí a zkapalní. Tento proces se neustále opakuje.

Konstrukce a materiály heat-pipe

Heat-pipe trubice se obvykle vyrábí z mědi, která dobře vede teplo, je odolná vůči korozi a vydrží vysoké teploty. Heat-pipe se naplní médiem s bodem varu asi 25  °C, které slouží jako prostředek pro přenos tepla.

Jak heat-pipe zlepšuje výkonnost solárních kolektorů

Přenos tepla a cyklický proces Heat-pipe zlepšuje výkonnost solárních kolektorů prostřednictvím efektivního přenosu tepla. Kolektor absorbuje sluneční záření, které ho zahřeje. Toto teplo se přenese do heat-pipe, kde dochází k ohřívání média uvnitř trubice až k bodu varu. Vzniklá pára stoupá vzhůru a přenáší teplo na kondenzátorový konec heat-pipe v zásobníku teplé vody. Zde pára kondenzuje a předává teplo do vody.

Využití difuzního záření 

Díky své konstrukci a principu fungování heat-pipe dokáže využívat nepřímé (difuzní) sluneční záření. Difuzní záření je rozptýlené sluneční světlo, které se odráží od oblaků, stěn budov nebo dalších překážek. Heat-pipe ho dokáže efektivně zachytit a přeměnit ho na teplo, čímž vzroste výkonnost solárního kolektoru.

Výhody technologie heat-pipe

Hlavní výhodou heat-pipe oproti tradičním solárním kolektorům je vyšší účinnost při ohřevu vody a větší množství získaného tepla i za méně příznivých podmínek. To je možné díky efektivnímu přenosu tepla a schopnosti využívat difuzní záření. To je obzvlášť výhodné v oblastech s proměnlivým počasím, kde se sluneční záření často mění. Technologii heat-pipe využívají naše solární kolektory EuroSol K02.

Aplikace technologie heat-pipe v solárních kolektorech

Heat-pipe se využívá především ve dvou typech solárních kolektorů.

Vakuové trubicové kolektory 

Technologie heat-pipe se často používá v solárních kolektorech s vakuovými trubicemi. Tyto kolektory tvoří mnoho paralelních skleněných trubic, ve kterých se nachází heat-pipe. Jednotlivé trubice fungují nezávisle na ostatních, což zvyšuje přenos tepla.

Solární kolektory EuroSol K02 

Jedním z příkladů solárních kolektorů využívajících technologii heat-pipe jsou kolektory EuroSol K02, které využíváme v našich instalacích. Tyto kolektory jsou navrženy pro vysokou účinnost při zachytávání sluneční energie a přeměny jejího tepla na ohřev vody. Díky heat-pipe dosahují vysokých výkonů i za méně příznivých podmínek.

Jak správně vybrat a nainstalovat solární kolektory s technologiemi heat-pipe

Při výběru solárních kolektorů s technologií heat-pipe je důležité zohlednit několik faktorů. Patří sem poloha instalace, klimatické podmínky v dané oblasti a velikost spotřeby energie na ohřev vody. Každý z těchto faktorů může ovlivnit optimální volbu kolektorů pro danou situaci.

Pro maximální výkon a dlouhodobou spolehlivost je klíčová i správná instalace solárních kolektorů s technologií heat-pipe. Proto je vhodné svěřit instalaci zkušeným odborníkům, kteří mají znalosti a s touto technologií si vědí rady.

Závěr

Technologie heat-pipe je pokročilou metodou přenosu tepla, která výrazně zlepší výkonnost solárních kolektorů pro ohřev vody. Díky svému principu fungování a schopnosti využívat difuzní záření je heat-pipe efektivnější než tradiční kolektory a umožňuje úsporu energie. Solární kolektory s technologiemi heat-pipe, jako například kolektory EuroSol K02, jsou výhodnou volbou pro ty, kteří chtějí využít solární energii k ohřevu vody a přispět tak k ochraně životního prostředí.

Související

Další výrazy ve slovníku

ZDARMA osobní konzultace

Přímo na místě zhodnotíme nemovitost a doporučíme nejvýhodnější řešení.

15 379 realizací po ČR

Jsme skutečná jednička trhu. Solární systém i tepelné čerpadlo vám postavíme kdekoliv.

Zajištění vyřízení dotace

Vyřídíme vám dotaci v plné výši po splnění všech podmínek programu NZÚ.

Štědré záruky

Nadstandardní záruky až 25 let nejen na materiál, ale také na práci.